assenede voor iedereen

Ons Doel

We willen onze gemeente beter leefbaar maken voor mindere mobiele mensen zodat deze kunnen deelnemen aan het dagdagelijkse leven zonder hierbij steeds hulpbehoevend te zijn.

Hierbij denken we vooral aan.

MOBILITEIT

Minder mobiele mensen moeten zich ook zelfstandig kunnen verplaatsen !

Vandaag de dag schept dit heel wat problemen.

vb. voetpaden, openbaar vervoer enz...


TOEGANKELIJKHEID

We trachten bij verbouwingen of nieuwbouw de aandacht te trekken om deze toegankelijk te maken voor iedereen. Dit zowel voor publieke gebouwen als voor particuliere gebouwen.


BESLUIT

Wanneer we bij ieder project aandacht geven voor deze groep mensen (10% van de bevolking) pas dan gaat men een straatbeeld krijgen waar iedereen in te zien is zoals in ons buurland Nederland.

assenede voor iedereen

Aanpassing van de sporthal te Assenede

Begin september 2018 werd AVS door onze vereniging uitgenodigd om de noodzaak van de toegankelijkheid in kaart te brengen. Onderstaande video's laten zien wat we samen kunnen bereiken


De ingang van de sporthal is geautomatiseerd met dank aan ons fantastisch gemeentebestuur.
Graag nodigen we jullie uit om beide video's (ongeveer 4min.) eens te bekijken.
Deze aanpassing is ten dienste voor onze gehele samenleving . Nu en voor altijd!